Luật thi đấu tennis điều 12-19

Hôm nay thegioiquanvot.com tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức và luật thi đấu của bộ môn tennis với những điều luật 7-11 trong Luật thi đấu tennis

Điều 12: Thời điểm giao bóng

Đấu thủ giao bóng chỉ được thực hiện công việc của mình khi đối phương đã sẵn sàng đỡ. Tuy nhiên nếu đấu thủ nhận bóng ra dấu hiệu vẫn chưa sẵn sàng thì cũng không được tính lỗi của người giao bóng.

13. Quả thực hiện lại

Trong mọi trường hợp, một quả đánh lại theo đúng luật hoặc khiến trận đấu gián đoạn, phải hiểu theo nghĩa sau:

a) Khi tuyên bố riêng lẻ với một quả giao bóng có nghĩa là chỉ một quả giao bóng lại.

b) Khi tuyên bố trong mọi tình huống khác có nghĩa là điểm đó được tính lại.

Trường hợp 1: Một quả giao bóng bị gián đoạn do một nguyên nhân ngoài những nguyên nhân đã được xác định trong điều 14 thì có phải chỉ quả giao bóng đó được thực hiện lại?

Quyết định: Không, toàn bộ điểm của trận đấu phải được tính lại.

Trường hợp 2: Nếu một quả bóng đang trong quá trình diễn ra trận đấu bị vỡ, hỏng, thì quả phát bóng vừa tiến hành có được thực hiện lại?

Quyết định: Có.

Điều 14: Đánh lại trong giao bóng

Quả giao bóng được thực hiện lại nếu:

– Bóng giao chạm lưới, cạp lưới hoặc dải băng, hoặc sau khi chạm lưới, cạp lưới hoặc dải băng lại chạm tiếp vào người đỡ giao bóng hay bất kỳ vật nào trên người của đấu thủ đỡ bóng trước khi bóng chạm đất.

– Nếu một quả giao bóng hoặc một lỗi xảy ra khi đấu thủ đỡ bóng chưa sẵn sàng vào cuộc.

Trong trường hợp của một quả đánh lại, quả giao bóng đó sẽ không được tính đến và đấu thủ giao bóng phải giao lại lần nữa, nhưng một quả bóng đánh lại không huỷ bỏ được một lỗi trước đó.

Điều 15: Thứ tự giao bóng

Sau game thứ nhất, đấu thủ giao bóng sẽ trở thành đấu thủ đỡ bóng và ngược lại. Trình tự này sẽ tiếp tục trong tất cả các game tiếp sau của trận đấu. Nếu phát hiện trình tự giao bóng sai thì phải điều chỉnh lại ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả các điểm tính trước đó vẫn được giữ nguyên. Quả giao bóng hỏng trước khi trình tự giao bóng sai được phát hiện sẽ không được tính. Nếu một game đã hoàn thành trước khi phát hiện ra sai sót trong trình tự giao bóng thì trình tự đó giữ nguyên như đã bị thay đổi.

Điều 16: Khi nào đấu thủ đổi bên

Đấu thủ đổi bên sau các game thứ nhất, thứ ba… và mỗi game lẻ tiếp theo ở mỗi set, và cuối mỗi set trừ khi tổng số game của set đó chẵn. Trong trường hợp này thì không đổi bên cho đến khi kết thúc game thứ nhất của set sau mới đổi.

Nếu có lỗi dẫn tới trình tự giao bóng sai, không theo đúng sự nối tiếp, các đấu thủ phải trở về vị trí đúng của mình ngay khi phát hiện ra và tiếp tục theo sự nối tiếp ban đầu.

Điều 17: Bóng trong cuộc

Bóng trong cuộc tính từ lúc quả giao bóng được thực hiện, trừ khi phạm lỗi hoặc có quyết định đánh lại, cho đến khi điểm được xác định.

Tình huống: Đấu thủ đánh trả bóng không thành công, tuy nhiên, không có dấu hiệu nào từ trọng tài và bóng vẫn trong cuộc. Đối phương khiếu nại đòi thắng điểm sau khi bóng đã ở ngoài cuộc. Sự phản đối có được chấp nhận?

Quyết định: Không. Cả hai tay vợt không được đòi hỏi gì về điểm số nếu họ vẫn tiếp tục thi đấu sau khi có bóng hỏng và trọng tài không phát hiện được. Đối phương lúc đó cũng không bị cản trở.

Điều 18: Giao bóng thắng điểm

Đấu thủ giao bóng sẽ thắng điểm:

– Nếu giao bóng không phải là một quả đánh lại theo điều 14, chạm vào đấu thủ đỡ bóng hoặc bất kỳ vật gì trên người trước khi bóng chạm sân.

– Nếu đấu thủ đỡ giao bóng bị thua điểm bằng cách khác như quy định trong điều 20.

Điều 19: Đỡ giao bóng thắng điểm

Đấu thủ đỡ giao bóng thắng điểm:

– Nếu đấu thủ giao bóng hỏng hai lần liên tiếp.

– Nếu đấu thủ giao bóng bị thua điểm bằng cách khác như đã nói ở điều 20.

Nguồn: Tennis 247

tennis