Luật thi đấu tennis điều 20-23

Hôm nay thegioiquanvot.com tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức và luật thi đấu của bộ môn tennis với những điều luật 7-11 trong Luật thi đấu tennis.

Điều 20: Đấu thủ thua điểm

Một đấu thủ sẽ bị thua điểm nếu:

a. Không đánh trả lại được bóng qua lưới, để bóng nảy hai lần (trừ trường hợp ở điều 24a hay 24c) .

b. Đấu thủ đánh trả bóng trong cuộc mà bóng chạm đất, chạm thiết bị cố định hay một vật khác ở ngoài sân của đối phương (trừ trường hợp nói ở điều 24a hoặc 24c).

c. Đánh trả bằng volley nhưng pha đánh đó không thành công, cho dù đấu thủ đứng ở ngoài sân.

d. Trong khi đánh bóng đấu thủ cố tình giữ bóng lâu trên mặt vợt hoặc chạm bóng bằng vợt quá một lần.

e. Đấu thủ hoặc vợt của anh ta hay bất kỳ vật gì anh ta mang, mặc chạm lưới, cột lưới, cọc chống, dây cáp, chạm lưới hoặc phần sân của đối phương bất kỳ lúc nào khi bóng còn trong cuộc.

f. Đấu thủ đánh volley trước khi bóng qua lưới phía sân mình.

g. Bóng trong cuộc chạm vào đấu thủ hay bất kỳ vật gì anh ta mang, mặc, trừ vợt đang ở trong một hoặc hai tay.

h. Đấu thủ quăng vợt của mình về phía bóng và chạm vào bóng.

i. Đấu thủ cố tình làm thay đổi hình dáng, cấu tạo của vợt khi đang đánh tính điểm.

Tình huống 1:

Trong khi giao bóng, vợt tuột khỏi tay đấu thủ giao bóng và chạm vào lưới trước khi bóng chạm sân. Đó là lỗi giao bóng hay đấu thủ sẽ bị thua điểm?

Quyết định: Đấu thủ giao bóng sẽ thua điểm vì vợt chạm lưới khi bóng vẫn còn trong cuộc (điều 20e).

Tình huống 2:

Trong khi giao bóng, vợt tuột khỏi tay đấu thủ giao bóng và chạm lưới sau khi bóng đã chạm sân (không đúng ô giao bóng). Đó là lỗi giao bóng hay đấu thủ thua điểm?

Quyết định: Đó là lỗi vì khi vợt chạm lưới, bóng đã ở ngoài cuộc.

Tình huống 3:

A và B thi đấu với C và D, A giao bóng sang cho D, C chạm vào lưới trước khi bóng chạm sân. Đây có phải là lỗi giao bóng không khi bóng rơi ngoài ô giao bóng và C, D có mất điểm không?

Quyết định: Đây không phải là lỗi giao bóng. C và D bị thua điểm vì C đã chạm lưới khi bóng vẫn ở trong cuộc (Điều 20e).

Tình huống 4:

Một đấu thủ có được nhảy qua lưới sang sân đối phương khi bóng vẫn trong cuộc không và có bị xử phạt không?

Quyết định: Không được phép. Đấu thủ đó sẽ bị mất điểm (điều 20e).

Tình huống 5:

Đấu thủ A cắt bóng qua lưới và bóng nảy trở lại bên sân A. Đấu thủ B không với được bóng, quăng vợt đánh bóng. Cả vợt lẫn bóng rơi sang bên sân A. A đánh trả nhưng bóng ra ngoài sân của B. B được hay thua điểm đó?

Quyết định: B thua điểm đó (Điều 20d và h).

Tình huống 6:

Đấu thủ giao bóng đứng ngoài ô giao bóng và quả bóng giao sang chạm đấu thủ đó trước khi rơi xuống sân. Đấu thủ đó được hay thua điểm?

Quyết định: Đấu thủ bị bóng chạm thua điểm (Điều 20g, trừ những điểm đã nói ở điều 14a).

Tình huống 7:

Đấu thủ đứng ngoài sân đánh bóng volley hoặc bắt bóng bằng tay và tuyên bố là bóng ngoài sân và đòi được điểm.

Quyết định: Trong mọi tình huống đấu thủ đó đều không có quyền đòi điểm

– Nếu bắt bóng bằng tay thì mất điểm theo điều 20g.

– Nếu đánh volley mà hỏng thì mất điểm theo điều 20c.

– Nếu đánh volley mà tốt thì bóng tiếp tục trong cuộc.

Điều 21: Cản trở đối phương

Nếu đấu thủ có bất kỳ hành động nào cản trở đối phương trong quá trình đánh trả bóng thì sẽ bị mất điểm (nếu cố tình) và phải đánh lại điểm đó (nếu vô tình).

Tình huống 1:

Đấu thủ có bị xử phạt không nếu khi đánh bóng đấu thủ này va chạm đối phương?

Quyết định: Không, trừ khi trọng tài thấy cần phải sử dụng điều 21.

Tình huống 2:

Khi bóng nẩy ngược trở lại bên sân người đánh bóng, đấu thủ có thể với vợt qua lưới để đánh bóng hay không? Và nếu bị đối phương ngăn cản việc đỡ bóng thì xử lý thế nào?

Quyết định: Theo điều 21, trọng tài có thể cho đấu thủ bị ngăn cản được điểm hoặc cho đánh lại (xem điều 25).

Tình huống 3:

Khi vô tình xảy ra va chạm bóng tay đôi, việc đó có được coi là một hành động cản trở đối phương trong phạm vi điều 21 không?

Quyết định: Không.

Điều 22: Bóng rơi trên vạch

Bóng rơi trên vạch bao quanh sân coi như rơi trong sân.

Điều 23: Bóng chạm thiết bị cố định

Nếu bóng trong cuộc chạm thiết bị cố định (trừ lưới, cột lưới, cọc chống, dây, cạp lưới) sau khi đã chạm sân thì đấu thủ đánh bóng đó được tính điểm, nếu trước khi chạm sân thì đối phương được điểm.

Tình huống: Bóng đánh trả chạm trọng tài hoặc ghế trọng tài. Đấu thủ cho rằng bóng đang bay vào trong sân.

Quyết định: Đấu thủ đó mất điểm.

tennis