Luật thi đấu tennis điều 7-11

Hôm nay thegioiquanvot.com tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức và luật thi đấu của bộ môn tennis với những điều luật 7-11 trong Luật thi đấu tennis.

Điều 7: Giao bóng

Quá trình giao bóng được tiến hành như sau:

Trước khi giao bóng, tay vợt thực hiện phải đứng bằng cả hai chân ở ngoài đường cuối sân và trong khu vực đường tưởng tượng kéo dài của vạch cuối sân mốc giao bóng và đường biên dọc. Tay vợt giao bóng sẽ tung bóng lên không theo bất kỳ hướng nào và phải đánh bóng đi trước khi nó chạm đất. Quá trình giao bóng được coi là kết thúc khi bóng chạm mặt vợt. Tay vợt chỉ sử dụng một tay trong thi đấu có thể dùng vợt để tung bóng khi giao bóng.

Trường hợp 1: Trong một trận đấu đơn, tay vợt giao bóng có thể đứng ở phía sau đường cuối sân, chỗ giao giữa đường biên dọc của sân đánh đơn và đánh đôi không?

Quyết định: Không.

Trường hợp 2: Khi giao bóng, nếu một tay vợt tung hai hoặc nhiều bóng lên, thay vì chỉ một quả, có bị coi là lỗi giao bóng không?

Quyết định: Không, nhưng sẽ giao bóng lại. Trong trường hợp trọng tài cho rằng hành động đó là cố tình thì sẽ quyết định theo điều 21.

Điều 8: Lỗi chân khi giao bóng

Trong quá trình giao bóng, tay vợt phải:

– Không được thay đổi vị trí bằng đi hoặc chạy. Chỉ với những chuyển động nhỏ của bàn chân, tay vợt giao bóng không được làm ảnh hưởng đến vị trí ban đầu đã đứng.

– Không được chạm bất kỳ chân nào vào vạch kẻ của đường cuối sân và vượt qua giới hạn đường tưởng tượng kéo dài của vạch mốc giao bóng và đường biên dọc.

Điều 9: Trình tự giao bóng

giao bong tennis

a. Trong quá trình giao bóng, đấu thủ giao bóng sẽ lần lượt đứng ở bên phải rồi bên trái phần sân mình và bắt đầu từ bên phải ở mỗi game. Nếu giao bóng không đúng vị trí mà không bị phát hiện, tất cả những điểm đã và đang tính đều không phải thay đổi. Tuy nhiên, phải đổi vị trí giao bóng cho đúng ngay sau khi phát hiện ra lỗi này.

b. Bóng đã giao phải bay qua lưới và rơi trong ô giao bóng chéo với vị trí đứng giao bóng hoặc trên các vạch của ô giao bóng trước khi đấu thủ đỡ đánh trả bóng lại.

Điều 10: Lỗi giao bóng

Giao bóng bị coi là phạm lỗi:

– Nếu đấu thủ giao bóng vi phạm điều 7, 8 hoặc 9b.

– Nếu đấu thủ giao bóng đánh không trúng bóng khi bóng đã được tung lên.

– Nếu bóng đã giao chạm những thiết bị cố định trên sân (lưới, cột lưới hoặc cạp lưới) trước khi chạm đất.

Trường hợp 1: Sau khi đã tung bóng để chuẩn bị giao, đấu thủ giao bóng quyết định không đánh quả bóng đó và giữ lại. Như thế có coi là phạm luật không?

Quyết định: Không

Trường hợp 2: Khi giao bóng đánh đơn trên sân đôi với cột lưới sân đôi và cọc chống đơn, bóng chạm cọc chống đơn và chạm đất trong phạm vi ô giao bóng. Quả giao đó có coi là lỗi không hay phải giao lại?

Quyết định: Trường hợp như vậy bị coi là lỗi vì cọc chống đơn, cột lưới sân đôi… được coi là những thiết bị cố định (xem điều 2 và 10).

Điều 11: Quả giao bóng thứ hai

Sau một lỗi giao bóng (nếu là lỗi thứ nhất), đấu thủ giao bóng được giao tiếp quả thứ hai cũng ở cùng vị trí. Trong trường hợp vị trí đó được phát hiện nhầm lẫn thì sau khi thay đổi, đấu thủ giao bóng cũng chỉ được giao một quả ở vị trí mới.

Tình huống 1: Khi đấu thủ giao bóng đứng không đúng sân và bị thua điểm. Anh (chị) ta cho rằng vì lỗi sai vị trí mà giao bóng hỏng. Trường hợp này được quyết định như thế nào?

Quyết định: Điểm vẫn giữ nguyên, nhưng quả giao bóng sau phải được giao từ vị trí đúng theo tỷ số điểm.

Tình huống 2: Tỷ số đang là 15-15, đấu thủ giao bóng do nhầm lẫn, đứng ở bên trái sân của mình và thắng điểm rồi lại tiếp từ bên phải và phạm lỗi. Vị trí đứng sai bị phát hiện. Điểm số sẽ được tính như thế nào và quả giao bóng tiếp sau được thực hiện từ bên nào?

Quyết định: Điểm trước đó vẫn giữ nguyên. Quả giao bóng tiếp theo sẽ được bắt đầu ở bên trái của phần sân, tỷ số là 30-15 và đấu thủ giao bóng đã giao một quả hỏng.

tennis